Fråga facket Fråga facket

Fakta: Ändringar av LAS


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Lagen om anställningstrygghet har ändrats flera gånger. Här följer en översikt av några av förändringarna:

  • 1971. Den första lagen om anställningsskydd (LAS) (1971:199) blir verklighet. Syftet är att stärka äldre arbetstagares trygghet.
  • 1974. LAS revideras och kommer att omfatta alla anställda. En bestämmelse i den nya lagen handlar om krav på saklig grund för uppsägning.
  • 1982. LAS omarbetas i grunden. Nya bestämmelser om provanställning och visstidsanställning vid anhopningar av arbete.
  • 1994. Den borgerliga regeringen inför en rätt för arbetsgivare att undanta två anställda från turordningsreglerna. Undantaget gäller för alla företag.
  • 1995. Den socialdemokratiska regeringen tar bort de två undantagen i turordningsreglerna.
  • 1997. Överenskommen visstid införs. Anställningen ska användas vid tillfälliga arbetstoppar.
  • 2001. De två undantagen i turordningsreglerna införs igen, men nu gäller regeln endast för företag med tio eller färre anställda.
  • 2007. Allmän visstidsanställning (AVA) införs och ersätter överenskommen visstid.