Fråga facket Fråga facket

Fakta: Arbetsmiljöverkets indikatorer på en god arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetsmiljöverket har tagit fram indikatorer på vad som kännetecknar en god arbetsmiljö. Dessa är de viktiga:

 • Delaktighet (medverkan i planering och uppföljning av arbetet, samt flextid och arbetsrotation)
 • Individuellt lärande (kompetensutveckling, utbildning och "on-the-job training")
 • Strukturellt lärande (uppföljning, utvecklingssamtal, projektarbete och omvärldsbevakning)
 • Förslaget innehåller också indikatorer för numerisk flexibilitet, det vill säga tillfälliga anställningar, deltid, bemanningsföretag etc.

Enligt Arbetsmiljöverket leder dessa till goda effekter på de anställda:

 • Sannolikheten för fortsatt anställning ökar om många av de anställda har individuellt lärande och en hög grad av delaktighet i sitt arbete.
 • Det är färre sjukskrivna om de anställda har en hög grad av delaktighet i sitt arbete.
 • Det finns en tendens till det motsatta vid hög numerisk flexibilitet, det vill säga om en stor andel i företaget är tillfälliga anställningar, tenderar sannolikheten för sjukskrivning att öka.
 • Löneutvecklingen för de anställda påverkas positivt av delaktighet och individuellt och strukturellt lärande, medan numerisk flexibilitet bidrar till en sämre löneutveckling.
 • Möjligheten att kombinera arbete och familj för anställda ökar om organisationen är mer strukturellt lärande och har en väl utvecklad delaktighet i organisationen.
 • Minskade könsskillnader i uttag av VAB-dagar gällde för såväl delaktighet, individuellt och strukturellt lärande och numerisk flexibilitet.

Men också till goda effekter på produktiviteten:

 • Delaktighet samt individuellt och strukturellt lärande har en positiv effekt på produktiviteten.
 • Intern flexibilitet (hög andel tillfälligt anställda direkt i organisationen och hög andel deltidsanställda), bidrar till genomsnittligt lägre produktivitet.
 • Extern flexibilitet (en hög andel sysselsatta från bemanningsföretag och konsulter) bidrar positivt till produktiviteten.