Fråga facket Fråga facket

Fakta: Arbetsrätten skapar en drivfjäder för att teckna kollektivavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Om arbetsrätten försvagas, exempelvis i form av att turordningsreglerna luckras upp, då försvagas arbetsgivarens drivfjäder att skriva under ett kollektivavtal. Särskilt allvarligt är detta inom områden där täckningen av avtal redan i dag är sämre. Så här det ut i dag:

  • 89 procent av alla arbetstagare i Sverige täcks av kollektivavtal. Högst är täckningsgraden inom offentlig sektor. Där täcks alla av kollektivavtal.
  • Vid företag med 5-19 anställda har 68 procent slutit kollektivavtal.
  • Vid företag med 20-49 anställda har 85 procent kollektivavtal.
  • Vid industriföretag med 1-49 anställda har slutit 52 procent kollektivavtal.
  • Vid byggföretag med 1-49 anställda har slutit 53,5 procent kollektivavtal.
  • Vid företag inom tjänstenäringar med 1-49 anställda har 34 procent slutit kollektivavtal.

Lägst är täckningen av kollektivavtal bland datakonsulter, städfirmor, fastighetsbolag, konsultbyråer, finansverksamhet, callcenter och reklambyråer. Av dessa har endast 22 procent kollektivavtal.