Fråga facket Fråga facket

Fakta: Facket och klimatförändringen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens stora utmaningar. Att minska utsläppen är en förutsättning för att garantera drägliga villkor för kommande generationer. Detta ställer krav på hur arbetslivet påverkar den yttre miljön. LO tar fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Som ett led i det arbetet har en underlagsrapport presenterats. I den diskuterar författarna fem förslag till en investeringsledd klimatpolitik:

  1. En mer cirkulär materialhantering där huvudprojektet är cementtillverkning med radikalt lägre klimatutsläpp.
  2. Ett förnybart energisystem som både transportsystemet och industrin kan dra nytta av och hjälpa till att balansera.
  3. Ett fossilfritt hållbart transportsystem med mycket mer kollektivtrafik i olika former.
  4. Biobaserade industrikombinat och ersättningssystem för att bättre utnyttja vad de gröna näringarna kan bidra med på klimat- och miljöområdet.
  5. Mer trähusbyggande till gagn också för regional- och bostadspolitiken.

Ett starkt näringsliv med hållbart företagande

Även regeringen lyfter klimat- och miljömål i Handlingsplan Agenda 2030 - 2018 till 2020. Ett av målen är ”ett starkt näringsliv med hållbart företagande”. De konkreta åtgärderna som ska genomföras handlar bland annat om att skapa mer ”resurseffektiva och klimatmässiga produktionsmetoder och modeller”, att analysera om det går att öka ”möjligheten till spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineraler” samt ”skapa förutsättningar för hållbara transportupplägg”. En konkret del i arbetet på arbetsplatserna är att byta ut kemikalier mot så gröna alternativ som möjligt.