Fråga facket Fråga facket

Fakta: Gent-systemet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Gent-systemet betyder att fackliga organisationer administrerar a-kassan, även om staten står för en del av finansieringen. Systemet är uppkallat efter staden Gent i Belgien, där systemet först introducerades. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan Gent-systemet och hög facklig organisationsgrad. Även om det är möjligt att bli medlem i fackföreningen eller a-kassan separat så blir medlemmarna fler om det finns en länk mellan fackföreningsrörelsen och a-kassan.

I Norden är alla länder utom Norge ”Gent-länder”. Det är en av förklaringarna till den höga fackliga organisationsgraden i Norden och till varför Norge har den lägsta organisationsgraden bland de nordiska länderna (49 procent). Även Belgien är ett Gent-land, där är organisationsgraden drygt 50 procent, det vill säga lägre än i Sverige men högt internationellt sett.