Fråga facket Fråga facket

Fakta: Global Deal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Global Deal lanserades 2015, en av initiativtagarna var Stefan Löfven. Stater, företag och organisationer kan ansluta sig till den avsiktsförklaring som finns i Global Deal om att bland annat respektera grundläggande fackliga rättigheter i arbetslivet. Tanken är att både arbetsgivare och arbetstagare vinner på en värld med säkra och trygga villkor för anställda och där det finns ordnade strukturer för att lösa konflikter mellan arbetsgivare och fackföreningar. Då finns förutsättningar för en rättvis globalisering. Under år 2018 togs ansvaret för Global Deal över av OECD.

Ytterligare ett juridiskt verktyg är FN:s Globala mål som ska uppnås till år 2030. På agendan finns 17 övergripande mål med preciserade undermål. Flera av dem berör det globala arbetslivet. Däribland mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.