Fråga facket Fråga facket

Fakta: Hälsofarliga kemikalier


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Många LO-medlemmar hanterar farliga kemikalier. Det kan handla om färger, rengöringsmedel, hudvårdsprodukter, oljor och avfettningsmedel. En del kan ge omedelbara skador, däribland frätande ämnen. Andra kan ge sjukdomar eller skador på foster. Dessutom finns nya kemiska risker som ännu inte är tillräckligt undersökta, som den ökande användningen av nanopartiklar.

LO har tagit fram en film som ger grundläggande kunskaper om vad som är viktigt att tänka på för anställda som handskas med kemikalier. Du ser den här nedanför.

Ett annat verktyg för ökad kunskap är den kemiguide som tagits fram av Prevent.

LO Play: Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper. 16 oktober 2018.