Fråga facket Fråga facket

Fakta: Januariöverenskommelsen och uppluckringen av turordningsreglerna


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Enligt punkt 20 i den politiska överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i januari 2019 ska LAS reformeras. En utredning ska tillsättas som ska se över LAS.

I första hand ska reformeringen dock ske genom en överenskommelse mellan parterna. Lyckas inte det ska utredningens förslag genomföras. Ett av målen ska vara att ändra lagen ”genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. LO överlägger med Svenskt Näringsliv om arbetsrätten. LOs utgångspunkt är att försvara arbetarnas position på arbetsmarknaden.