Fråga facket Fråga facket

Fakta: Jobbet och lagarna. En serie rapporter från LO


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En rad lagar styr arbetstagarnas inflytande. Historiskt har LO varit pådrivande för en lagstiftning som säkrar goda villkor och en säker arbetsmiljö. Ibland har LO först försökt att komma överens med arbetsgivaren genom förhandlingar, när det inte har varit möjligt har ibland LO föreslagit lagstiftning.

I andra fall har utvecklingen snarast varit den motsatta. Först har fackliga organisationer och arbetsgivare kommit överens om saker i avtal. När de väl funnits i avtal har innehållet kodifierats genom lagstiftning. En del av det som står i MBL tillämpades exempelvis inom industrin redan innan lagen antogs år 1976.

Jobbet och lagarna

I en serie rapporter under temat Jobbet och lagarna går LO igenom de viktiga lagarna som gäller arbetslivet och vad lagarna ger för rättigheter till de anställda. Det handlar bland annat om följande rapporter:

Anställningsskyddslagen - med kommentarer av LO, LO, 2015.

Vilken lag gäller? Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan, LO, 2015.

Förtroendemannalagen - med kommentarer av LO, LO, 2015.

Semesterlagen - med kommentar av LO, LO, 2016.

Arbetsmiljölagen - med kommentar av LO, LO, 2015.

Studieledighetslagen - med kommentar av LO, LO, 2015.

Medbestämmandelagen - med kommentar av LO, LO, 2015.

Arbetstidslagen - med kommentar av LO, LO, 2015.