Fråga facket Fråga facket

Fakta. Juridik kring mobbning och trakasserier i arbetslivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Det går att använda sig av arbetsmiljölagen (AML) kap 6.6a§ för att kräva åtgärder mot mobbning, kränkningar eller trakasserier på arbetsplatsen. Däremot kan åtgärderna endast vara av förebyggande karaktär, det går inte att driva skadeståndsärende eller få upprättelse för den arbetstagare som blivit utsatt för mobbning utifrån arbetsmiljölagen.

Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen kan också handla om ett brott mot diskrimineringslagen. Enligt den har alla lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.