Fråga facket Fråga facket

Fakta: Känslan av sammanhang (KASAM)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har utvecklat en teori om vad som skapar en känsla av sammanhang. Teorin brukar förkortas KASAM och är i högsta grad användbar för arbetslivet.

KASAM består av tre olika delar:

  • Begriplighet – Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.
  • Hanterbarhet – Förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheter.
  • Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela.

Balansen mellan dessa delar tre kommer att påverka hur personer hanterar svåra situationer och hur de kommer att må. Antonovsky menade att ”meningsfullheten” har stor betydelse för hälsan, då en person som upplever meningsfullhet kämpar på även i svår.