Fråga facket Fråga facket

Fakta: Kvinnor blir oftare utsatta för hot och våld i arbetslivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Enligt en rapport från AFA Försäkring (2018) orsakas vart tionde arbetsolycksfall av hot eller våld. Det är omkring 5 000 personer per år. AFA Försäkringar skiljer på tre olika kategorier av olyckor: hot och våld på arbetsplatsen, rån och påkörning av person. 

Arbetsolycksfall på grund av hot och våld är vanligare bland kvinnor. Två av tre arbetsolycksfall orsakade av hot och våld drabbar kvinnor.

Risken för att utsättas för ett arbetsolycksfall på grund av hot och våld på den svenska arbetsmarknaden har emellertid inte förändrats över tid. I genomsnitt drabbas 0,2 personer per 1 000 sysselsatta och år.