Fråga facket Fråga facket

Fakta: Ojämlikhet och facklig organisationsgrad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Internationell forskning visar att de fackliga organisationerna är starkare i mer jämlika länder än i länder med stora materiella klyftor. Detta gäller oavsett om facklig styrka mäts genom facklig organisationsgrad eller täckning av kollektivavtal.

Forskarna hävdar att förklaringarna går i båda riktningarna. Starka fackliga organisationer bidrar till att länder blir mer jämlika och mer jämlika länder skapar bättre förutsättningar för facklig organisering. I en aktuell LO-rapport analyseras dessa samband. I rapporten hävdas att facklig styrka ger förutsättningar för utjämning, men att det också krävs att fackföreningsrörelsen aktivt driver fördelningsfrågor.

I en annan aktuell rapport från Samak, ett nätverk för den nordiska arbetarrörelsen, finns översikter om vad som sker med den fackliga organiseringen i de andra nordiska länderna. En annan översikt på samma tema är skriven av sociologen och arbetslivsforskaren Anders Kjellberg.