Facket direkt facketdirekt.nu

Fakta: Ojämlikhet och facklig organisationsgrad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Internationell forskning visar att de fackliga organisationerna är starkare i mer jämlika länder än i länder med stora materiella klyftor. Detta gäller oavsett om facklig styrka mäts genom facklig organisationsgrad eller täckning av kollektivavtal.

Forskarna hävdar att förklaringarna går i båda riktningarna. Starka fackliga organisationer bidrar till att länder blir mer jämlika och mer jämlika länder skapar bättre förutsättningar för facklig organisering. I en aktuell LO-rapport analyseras dessa samband. I rapporten hävdas att facklig styrka ger förutsättningar för utjämning, men att det också krävs att fackföreningsrörelsen aktivt driver fördelningsfrågor.

I en annan aktuell rapport från Samak, ett nätverk för den nordiska arbetarrörelsen, finns översikter om vad som sker med den fackliga organiseringen i de andra nordiska länderna. En annan översikt på samma tema är skriven av sociologen och arbetslivsforskaren Anders Kjellberg.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU