Fråga facket Fråga facket

AFA-projekt: Styrelsens roll för arbetslivets utveckling


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Chefer och arbetsledare har en avgörande betydelse för utvecklingsarbete och fortbildning på arbetsplatser. Fackliga organisationer kan påverka ledningen genom MBL-förhandlingar och genom arbetsmiljölagens krav på samverkan. Även styrelsen för företag är viktig och där finns ofta fackliga representanter.

I ett projekt som initierats av AFA-Försäkring studeras särskilt styrelsens betydelse. En av dem som leder projektet är Ulrica von Thiele Schwarz, forskare på Karolinska institutet. Hon menar att styrelsens roll för att höja kompetensen på arbetsplatsen ofta är underskattad: ”Det är ändå styrelsen som är ansvarig för det strategiska ledarskapet”, säger Ulrica von Thiele Schwarz på AFA-Försäkrings webbsida.

Ordförklaring:

AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. AFA Försäkring tar fram försäkringar som ingår i kollektivavtal. Läs mer här