Fråga facket Fråga facket

Arbetare har sämre möjlighet att styrka sin kompetens


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetare får mer sällan utbildning i jobbet jämfört med tjänstemän och akademiker, men arbetare har också svårare att få intyg som visar vilken kompetens de faktiskt har. Många LO-medlemmar har skaffat sig specialiserade yrkeskunskaper genom att utföra olika arbetsuppgifter, men kan inte styrka den kvalificerade kompetensen genom någon form av skriftliga intyg. Detta begränsar arbetstagarens möjligheter när de söker jobb och kan höja tröskeln för beslutet att vidareutbilda sig.

Alla tjänar på att synliggöra lärandet i arbetet

Synliggörande och skriftlig dokumentation av lärandet i arbetet kan eventuellt innebära att delar i en vidareutbildning kan tillgodoräknas. Det leda till att utbildningstiden blir förkortad. Ett ökat synliggörande av lärande i arbetet är således något som den enskilde individen, näringslivet och samhället som helhet tjänar på.

Validera LO-medlemmarnas dolda kompetenser

För att öka arbetstagarnas möjligheter till jobb och vidareutbildning och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden behöver LO-medlemmarnas dolda kompetenser valideras och synliggöras. Valideringen bör ske genom parternas branschmodeller som individen sedan kan bygga på genom olika utbildningar, exempelvis yrkeshögskolan.