Fråga facket Fråga facket

Argument för ett livslångt lärande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetslivet befinner sig under omstöpning. Det innebär både hot och möjligheter. Hot om vi i Sverige inte är förberett på förändringarna. Möjligheter om vi är rustade för en värld som förändras.

Avgörande för att klara den förnyelsen är att människor får en kvalificerad och användbar utbildning inför inträdet på arbetsmarknaden - och minst lika viktigt: att arbetstagare kontinuerligt får möjlighet att utveckla sitt kunnande och sin yrkeskompetens. Ett sådant livslångt lärande ger dubbla positiva effekter.

  • För det första kommer det bidra till arbetstagarnas välmående, hälsa och upplevelse av att utföra något meningsfullt.
  • För det andra kommer det leda till att utveckla arbetslivet, till en högre kvalitet på varor och tjänster och till att företag och offentlig verksamhet sköts mer effektivt.

Det är emellertid också viktigt att det livslånga lärandet stärker individens personliga utveckling och möjligheten att delta aktivt i det demokratiska arbetet. Utbildning måste ha ett vidare syfte än att enbart göra människor anställningsbara.