Fråga facket Fråga facket

De sju bristerna när det gäller omfattningen av kompetensutveckling i arbetslivet – sammanfattande slutsatser


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetslivet omvandlas i rask takt och vi vet inte ens vilka arbetsuppgifter som kommer att vara vanligast i framtiden. Det enda vi vet är att omvandlingen pågår. Utifrån den bakgrunden finns sju problem för arbetstagarna:

  • Bättre möjligheter för lärande i arbetet: Viktigast för det livslånga lärandet är lärandet i arbetet. För att det ska fungera krävs trygga anställningar, inflytande över arbetet och möjlighet att pröva på nya uppgifter. Arbetstagare i LO-jobb har emellertid oftare än andra tillfälliga jobb, litet inflytande över jobbet och ofta monotona och repetitiva uppgifter. Arbetstagare i LO-yrken har dessutom svårt att få intyg som visar vilka yrkeskunskaper de besitter.
  • Ett arbetsliv som skapar möjligheter för ett livslångt lärande: Arbetsorganisation, produktionssystem och ledning är sällan utformade för att skapa ett lärande i arbetet. Det behövs mer av rotation mellan olika moment, möjligheter att prova nya uppgifter och handledning i arbetet.
  • Sluta missgynna arbetare: Tjänstemän och akademiker har större möjligheter att få personalutbildning än arbetstagare i LO-yrken. Det riskerar att fördjupa de sociala klyftorna och öka segmenteringen i arbetslivet.
  • Sluta missgynna arbetstagare med en tidsbegränsad anställning: Arbetstagare med en tidsbegränsad anställning får betydligt mer sällan utbildning i jobbet än arbetstagare med en fast anställning. Särskilt lite utbildning får personer i LO-yrken med en tidsbegränsad anställning.
  • Sluta missgynna arbetstagare med en kort utbildning: Arbetstagare som redan från början har en kort utbildning får mindre utbildning i arbetslivet än arbetstagare med lång utbildning. De som har störst behov av att stärka sitt yrkeskunnande får idag minst kompetensutveckling.
  • Sluta missgynna arbetstagare födda i ett annat land än Sverige: Arbetstagare som är födda i ett annat land än Sverige får mer sällan del av personalutbildning än arbetstagare födda i Sverige.
  • Flytta mer utbildning till arbetslivet: Arbetstagare behöver generellt större möjligheter till kompetensutveckling. I dag råder en obalans mellan den långa utbildningsvägen ut i arbetslivet och möjligheten att höja kompetensen i arbetslivet.