Fråga facket Fråga facket

Det mest avgörande – att få lära sig nya saker i arbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Den allra viktigaste kompetensutvecklingen sker genom att arbetstagare lär sig nya saker när de arbetar. Kontinuerliga satsningar lärande i själva arbetet är därför avgörande för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, men också för möjligheterna att hitta ett nytt jobb om det behövs. Det går därför aldrig att kompensera bristande möjligheter till lärande i arbetet med andra former av lärande utanför arbetet. Personalutbildning, komvux och yrkesvux är viktigt men otillräckligt om det inte sker ett lärande i jobbet.

Lärande på arbetsplatsen

För att en arbetsplats ska vara lärande krävs att den är organiserad på rätt sätt. Avgörande är att ge de anställda inflytande, att rotera arbetsuppgifter och att göra det möjligt för arbetstagare att lära av varandra.

När det sker ett lärande på arbetsplatsen är det också avgörande att den anställde får ett intyg på de kunskaper som hen besitter. Många LO-medlemmar har kvalificerade yrkeskunskaper, men kan inte skriftligt styrka sin kompetens. Det gör det svårare att söka nya jobb och att hitta ett annat arbete efter en neddragning. Att bedöma yrkeskunskaper kallas att validera kompetensen. Läs mer om det här. 

Livslångt lärande och validering

Individens möjligheter att ta del av det livslånga lärandet och att genom validering synliggöra yrkeskunskaper skapar en förmåga till omställning. Det vinner den enskilde på, men också företagen och hela samhället. Livslångt lärande och validering gör att samhället bättre kan ta tillvara på människors kompetens. Särskilt avgörande är detta för arbetstagare i LO-yrken. Omställningsförmågan är i dag ojämlikt fördelad. De som har störst behov av omställning har i dag sämst förutsättningar.

Lättare att hitta nytt jobb

Ofta talas det om behovet av omställning i samband med neddragningar på en arbetsplats. Satsningar på kompetens för att klara omställningar bör emellertid pågå kontinuerligt. Att enbart ge möjlighet till utbildning när personal ska sägas upp är otillräckligt. Anställda som fortlöpande fått höja sin kompetens har också lättare än andra att hitta ett nytt jobb om de blir arbetslösa.