Fråga facket Fråga facket

Detta är en lärande organisation


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Det livslånga lärandet ställer krav på ett lärande arbetsliv. En arbetsplats som uppfyller det kravet brukar kallas för en lärande organisation. Forskaren Åke Dalin karakteriserar en lärarande organisation på följande sätt:

  • Arbetet är tryggt, meningsfullt och förväntningarna på arbetets resultat är tydliga.
  • Arbetet har inslag av nya krav och utmaningar där resultaten följs upp.
  • De anställda får möjlighet att lära sig nya saker och får ett mänskligt stöd för det och tid för att hjälpa varandra.
  • Medarbetarnas initiativ till lärande är viktiga och tas tillvara.
  • Förhållandet mellan över- och underordnad präglas av öppenhet och tillit.
  • De formella och informella belöningssystemen stimulerar lärande.

Fyra hinder för en lärande organisation

Det finns fyra hinder för lärande i arbetet:

  • Korta och otrygga anställningar.
  • Arbetsgivare som är ovilliga att betala för utbildning och kompetensutveckling.
  • Det saknas tid och utrymme för kompetensutveckling.
  • Bristande dokumentation av yrkeskunskaper och begränsad möjlighet till validering.

Det behövs inte bara mer utbildning, utan också motivation för att lära mer

För att skapa mer kompetensutveckling för anställda i LO-yrken behövs fler utbildningar och mer lärande i arbetet. Men det räcker inte. En fråga som ofta glöms bort är hur studiemotivationen och intresset för kompetensutveckling ska kunna stärkas.

Ett första steg är att skapa en mer likvärdig grund- och gymnasieskola. I dag får en del elever ”lära sig” av skolan att de inte är bra på att studera. Det undergräver motivationen för kompetensutveckling även senare i livet. Ett sätt att bryta den bilden är just att påvisa det kontinuerliga lärandet i arbetet. Validering kan bidra till att stärka arbetstagares självkänsla. När det gäller längre vidareutbildning handlar det också om att ge möjlighet till studieledighet och studiefinansiering.