Fråga facket Fråga facket

Ett meningsfullt arbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

LO-kongressen 2016 fattade beslut om att ta fram ett program om ”det goda arbetet i en ny tid”. Enligt motionen som antogs av kongressen är det goda arbetet en grundval i arbetarrörelsens vision om makt, delaktighet och ansvar.

Motionen har legat till grund för LO-projektet Det goda arbetet i en ny tid, en hel människa ett helt arbetsliv. Projektet ska bidra till ökad kunskap om arbetslivets utveckling, men också formulera strategier för det goda arbetslivet. Vid nästa kongress sker en rapportering om vad som hänt hittills, men programmet fortsätter även efter kongressen.

Formulera program och strategier för att öka jämlikheten

Beslutet vid LO-kongressen följer en facklig tradition av att sätta kravet på ett meningsfullt arbete i centrum. Dåvarande Metall antog 1985 nio punkter om ”det goda arbetet” och 1991 fattade LO-kongressen beslut om ett hållbart arbetsliv. Detta är ett nytt steg i samma riktning. Syftet är att genom en bred medlemsdialog formulera program och strategier för att öka jämlikheten och utjämna obalansen i maktfördelningen mellan arbetstagare och arbetsgivare.