Fråga facket Fråga facket

Fakta: 6 000 yrken i Sverige


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, ligger till grund för statistiken över arbetsmarknaden. Enligt SSYK finns omkring 6 000 yrken i Sverige. De olika yrkena är i sin tur uppdelade på yrkesområden som bygger både på sektorer och kompetenskrav.

Med hjälp av statistik från SSYK går det att analysera vilka yrken och yrkesområden som ökar och vilka som blir mindre. Ett område som ökat de senaste årtiondena är service-, omsorgs- och försäljningsyrken medan jobb inom exempelvis lantbruket minskar.