Fråga facket Fråga facket

Fakta: Eurofound, Europeiska socialfonden och Ilera


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Eurofound

Eurofound är EU:s institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Ett av de teman som Eurofound särskilt arbetar med är förändringar på arbetsmarknaden. Inom ramen för detta tema har Eurofound tagit fram en rad faktablad och studier, däribland om vilka stöd som finns för företag och anställda vid omstruktureringar. Eurofound har också tagit fram en rad fallstudier från flera EU-länder om vad som faktiskt har skett i samband med omstruktureringar. En annan fråga som lyfts av fonden är förändrade anställningsmönster och vad det betyder för hur utbildningar bör vara utformade. En av många slutsatser är att allt fler unga arbetstagare hamnar i tillfälliga och otrygga anställningar eller blir egna företagare inom gig-ekonomin. Allra tydligast är denna trend i södra Europa.

En avgörande fråga är om allt fler arbetstagare kommer att fastna i otrygga jobb eller om det snarare handlar om en senare etablering på arbetsmarknaden. Eurofound pekar bland annat på vilka utbildningar som har störst möjlighet att leda vidare till ett fast arbete. Analyserna från Eurofound ligger till grund för olika konkreta insatser från Europeiska socialfonden.

När Eurofound jämför arbetslivet i olika EU-länder lyfts de nordiska länderna fram genom att de i hög grad har utvecklade arbeten. Eurofound kvalificerade jobben i fyra kategorier där de nordiska länderna framstår i en klass för sig med en hög grad av kvalificerade jobb.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att hjälpa människor i Europa att få ett arbete och underlätta omställningar i arbetslivet. EFS finansierar årligen projekt för motsvarande 10 miljarder euro. Det handlar om stora projekt för att bland annat stärka yrkesutbildningar och livslångt lärande till specialiserade projekt för att ge fortbildning till personer med funktionsnedsättningar. Målet med projekten är att främja en smart och hållbart inkluderande tillväxt, utförligt formulerad i strategin Europa 2020.

Socialfonden samverkar kontinuerligt med arbetsmarknadens parter. Fackliga organisationer har därför möjlighet att påverka fondens inriktning och projekt. Socialfondens rapporter ger viktig kunskap om den europeiska arbetsmarknaden. Framför allt handlar rapporterna om hållbart arbetsliv och social inkludering.

Kunskap från Ilera

International Labour and Employment Relations Association (Ilera) bevakar arbetslivets utveckling genom forskning, studier och seminarier. En central fråga för Ilera är omstrukturering och kompetensutveckling. Det finns både en global nivå inom Ilera och en svensk förening, där arbetsmarknadens parter deltar. En studie gjord på global nivå handlar om globalisering och relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Redaktören Bruce Kaufman menar att globaliseringen innebär nya krav på fortlöpande utbildning av arbetstagarna.