Fråga facket Fråga facket

Fakta: Omställningsavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En central del i den svenska modellen är omställningsavtalen. Med stöd av dem kan parterna verka tillsammans vid större omstruktureringar och varsel. Här följer en översikt av de viktiga verktyg som fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna tagit fram tillsammans:

Trygghetsfonden TSL

År 2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del av kollektivavtalet. För att klara åtagandet bildades Trygghetsfonden TSL (Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO). Privata arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund kan ta del av TSL:s stöd för omställningar. Målet är att hitta lösningar för de privatanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Lösningen kan innebära nytt jobb, att starta eget eller börja studera. Vid behov kan TSL erbjuda kortare yrkesutbildningar eller validering av yrkeskunskaper.

Under år 2018 erbjöds 11 000 arbetstagare stöd från TSL. 1 000 fick någon form av utbildning. Av dessa fick 86 procent ett jobb inom ett år.

Trygghetsfonden Fastigo-LO

Trygghetsfonden Fastigo-LO grundades 1983 för att ge stöd till individer som sagts upp eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Verksamheten utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo och LO. Avtalet omfattar cirka 11 000 arbetstagare. Fackliga parter i Fastigo-LO är LO, Fastighetsanställdas Förbund, Byggnadsarbetareförbundet, Målareförbundet och Kommunalarbetareförbundet.

Omställningsstödet innebär bland annat rådgivning och stöd, såsom jobbcoachning och starta-eget-rådgivning. Stödet kan ges till arbetstagare som löper risk att sägas upp på grund av arbetsbrist eller som redan har blivit uppsagda. Detta stöd behovsprövas i varje enskilt fall. Individen har också möjlighet att få utbildningskostnader finansierade av Fastigo-LO. Det kan vara kursbidrag, kursmaterial, logi, studie- och praktikersättning. Utbildningen sker ibland på arbetstid. Även utbildningar på Yrkeshögskolan förekommer.

Avtalsområde KOM-KL

Omställningsavtalet administreras av Omställningsfonden för kommuner, landsting och företag och kommunförbund som är medlemmar i arbetsgivarförbundet PACTA. Arbetsgivaren ska alltid anmäla uppsägning på grund av arbetsbrist till Omställningsfonden. Stödet kan bland annat bestå av utbildning, praktik och även utbildning till helt nytt yrke.