Fråga facket Fråga facket

Fakta: Regeringen vill att fler ska bli validerade


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Att bedöma och dokumentera arbetstagares kompetens och erkänna tidigare lärande kallas för validering. Regeringens mål är att fler arbetstagare ska få sina kunskaper validerade. Därför har regeringen skapat en Valideringsdelegation. Ordförande i delegationen är IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe. Målet är att ”betydligt fler individer ska få validering”.

Intyg med legitimitet

Enligt delegationen är fler valideringar en förutsättning för att kunna skapa system med ett livslångt lärande. Ansvaret för att detta ska lyckas är delat mellan arbetslivet och utbildningsväsendet. För att de intyg som tas fram ska få legitimitet krävs ett nära samarbete mellan företrädare för utbildningsväsendet, arbetsmarknadens parter och företrädare för branscherna.

Kortare studietid med erkänd erfarenhet

Valideringarna sker i dag längs två spår, dels valideringar gentemot de krav som ställs i formella utbildningar och kursplaner, dels olika försök att utveckla branschvalidering i förhållande till olika yrken. Validering är också ett redskap för att få en kortare studiegång, exempelvis inom vård och omsorg då det går att bygga yrkeskunnandet på tidigare erfarenheter.