Fråga facket Fråga facket

Fakta: Utredningen Tid för utveckling föreslår ny form av utvecklingsledighet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

I den offentliga utredningen ”Tid för utveckling” (SOU 2018:24) finns ett förslag om utvecklingsledighet. Utredaren Anders Wallner menar att anställda borde få möjlighet att på heltid vara ledig från sitt arbete i mellan 3-12 månader för att utveckla kompetensen. En sådan reform, menar Wallner, skulle möta en föränderlig arbetsmarknad och ge individen möjlighet att utvecklas.

700 000 personer saknar fast anställning

I en kommentar till utredningen säger Therese Guovelin, förste vice ordförande för LO, att hon delar utredningens uppfattning att fler arbetstagare måste kunna rusta sig för de nya kraven i arbetslivet. Samtidigt menar hon att det är fel, att som utredningen föreslår, skapa ett system för utbildning som bara riktar sig till fast anställda. Särskilt med tanke på att det i dag finns 700 000 personer på arbetsmarknaden som inte har en fast anställning.

I punkt 14 i Januariavtalet, som slöts i början av år 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, står att ”Utvecklingstid i upp till ett år införs (från BP20) för att möjliggöra kompetensutveckling hos den enskilde.” Det återstår att se hur utfästelsen kommer att tolkas.