Fråga facket Fråga facket

Kompetensutveckling och trygga jobb


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Enligt lagen om anställningstrygghet (LAS) kan en arbetsgivare säga upp personal på grund av arbetsbrist. Orsaken är ofta att ett företags verksamhet har krympt på grund av minskad efterfrågan, men det kan också handla om att en arbetsgivare behöver personal med ny kompetens medan delar av den befintliga personalen har fel yrkeskunskaper. Då kan de anställda delas upp i olika turordningskretsar, ofta utifrån avtalsområde.

Kompetensutveckling ger tryggare anställningar

Arbetstagare med mest sårbara anställningar är de som enbart har tidsbegränsade kontrakt och som har en kompetens som håller på att bli föråldrad. Omvänt kommer de arbetstagare som fått vidareutbildning på arbetsplatsen ha större möjlighet att fortsätta sin anställning när tillverkning och verksamhet måste ställas om. Detta betyder att fortlöpande kompetensutveckling också ger tryggare anställningar.

Ekonomisk drivkraft att utbilda personalen

För den enskilda arbetsgivaren kan det vara lockande att inte behöva betala för vidareutbildning av personalen utan att i stället säga upp personal när företaget måste ställa om verksamheten. Om uppsägningarna är förknippade med kostnader för arbetsgivaren skapas tvärtom en drivkraft att utbilda den egna personalen. Om det blir enklare att säga upp personal är risken att det underminerar företagens satsningar på kompetensutveckling.

Ur samhällelig synvinkel är det avgörande att alla arbetstagare får en kontinuerlig vidareutbildning. Klyftor i kompetens där stora grupper av arbetstagare har en svag eller föråldrad kompetens ökar risken för framtida långtidsarbetslöshet.