Fråga facket Fråga facket

Sned fördelning av personalutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Utbildningar för vuxna kan delas upp i personalutbildning och annan vidareutbildning. Till personalutbildning räknas utbildningar som arbetsgivaren helt eller delvis bekostar eller som bedrivs på betalt arbetstid. Detta rör sig oftast om informella utbildningar, men kan också vara utbildningar som ingår i det reguljära utbildningssystemet, oftast på komvux eller högskolan.

Annan vidareutbildning är utbildningar som inte betalas av arbetsgivaren eller som sker på betald arbetstid. Även sådana kan givetvis bidra till att öka arbetstagarnas kompetens.

Högutbildade får mest

De som deltar i personalutbildningar är oftare kvinnor än män och är dubbelt så ofta personer med eftergymnasial utbildning som personer med förgymnasial utbildning.

En aktuell undersökning från SCB bekräftar att de flesta som deltar i personalutbildning är personer som redan är högutbildade. Det vanligaste skälet, enligt SCB, till att arbetstagare inte deltar i utbildningar är att utbildningarna anordnas på tider som inte passar av familjeskäl.

Samma undersökning visar att arbetstagare som är födda i Sverige är överrepresenterade i personalutbildningar jämfört med arbetstagare födda utanför Sverige.

Ordförklaring

Oftast används uttrycket kompetensutveckling, men i det ingår även systematiskt lärande i själva arbetet. Personalutbildningar är avgränsade utbildningar och en del av kompetensutvecklingen.