Fråga facket Fråga facket

Validering - ett verktyg för bättre integration


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

För att nyanlända ska få lättare att få ett jobb behöver deras utbildningar och yrkeskunnande valideras. Både för individerna och för samhället är det viktigt att kunna ta tillvara kompetens och yrkeskunnande.

Lättare att få jobb med validerad kompetens

Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att stödja nyanlända genom validering. I flera fall har arbetsmarknadens parter varit med och tagit system för validering som sedan Arbetsförmedlingen handlat upp, bland annat inom fastighetsbranschen. Erfarenheterna är att de som får sin kompetens validerad snabbare än andra kommer ut i arbetslivet. Särskilt inom branscherna vård och omsorg, bygg och industri samt restaurang har efterfrågan på validering varit stor. Samtidigt visar erfarenheten att nyanlända män får sina kunskaper validerade oftare än nyanlända kvinnor.

Arbetsgivaren ansvarar för validering av de anställdas kunskaper

För att valideringen av nyanländas kompetens ska bli effektiv bör den ske så tidigt som möjligt och hålla hög kvalitet. En annan slutsats är att valideringen bör vara skriftlig och översättas till den nyanländas eget språk och att den bör följas upp med vägledning om hur kompetensen kan användas på arbetsmarknaden.

Arbetsgivaren har ansvaret för kompetensutveckling och utbildning på arbetsplatsen, därför är det rimligt att arbetsgivaren också tar ansvar för att validera de anställdas kunskaper. Däremot måste samhället skapa möjligheter för validering av kunskaperna hos dem som befinner sig utanför arbetsmarknaden, framför allt de som är inskrivna som arbetslösa.