Fråga facket Fråga facket

Fakta. Sammanfattande organisatoriska och sociala faktorer som bidrar till ohälsa i arbetslivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Förebygg följande risker som skapar ohälsa enligt Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Arbetsmiljöverket (2015):

  • Högra krav och små möjligheter att påverka.
  • Bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön.
  • Konflikter eller mobbning.
  • Belöningen liten i förhållande till ansträngningen.
  • Osäkerhet i anställningen.
  • Utsätts för orättvisor.
  • Nattarbete.
  • Långa arbetsveckor.
  • Skiftarbete.