Fråga facket Fråga facket

Fakta: Skillnad på facklig organisering mellan olika branscher, mellan kvinnor och män och mellan olika åldrar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Den fackliga organisationsgraden varierar starkt mellan olika branscher. Inom LO-yrken är organisationsgraden högst inom industrin och offentlig sjukvård och omsorg, medan den är lägre inom handeln och service. Lägst facklig anslutning är det i sektorerna restaurang, hotell samt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Stora och små arbetsplatser

Den fackliga organisationsgraden är överlag också högre på stora arbetsplatser jämfört med små. En orsak är att det oftare finns lokala fackklubbar på stora arbetsplatser. En lokal fackklubb är samtidigt ingen garanti för en hög facklig anslutning. Avgörande är att klubben är synlig på arbetsplatsen och samverkar på ett bra sätt med den fackliga avdelningen.

Män och kvinnor

En generell trend på arbetsmarknaden är att den fackliga organisationsgraden sjunkit mer bland män än bland kvinnor. Bland arbetare är i dag 63 procent av kvinnorna och 60 procent av männen fackligt anslutna. Inom LO-förbunden är samtidigt mönstret ibland mer komplext. I vissa LO-yrken har ökningen av nyanlända män varit stor, medan det tar längre tid för nyanlända kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Det har bidragit till ett ökat antal manliga medlemmar.

Åldrar

Den fackliga anslutningen varierar mellan olika åldrar. Lägst är den bland 16-24-åringar där endast 41 procent av arbetarna är anslutna. Uppåt i åldrarna ökar den fackliga anslutningen successivt. Högst är den i gruppen 45-64 år där 73 procent är med i facket. Men kanske kommer attityden bland unga att förändrats. Personer mellan 15 och 24 år kallas för ”generation Z”. Ungdomsbarometern visar att den gruppen har blivit allt mer intresserad av politik, även om de för de mesta inte vill gå med i ett politiskt ungdomsförbund. Huruvida de fackliga organisationerna kommer att kunna dra nytta av det ökande engagemanget återstår att se.