Fråga facket Fråga facket

Fakta: Stöd till omställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Syftet med omställningsavtalen är att skapa tidiga insatser för arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. För närvarande finns elva omställningsorganisationer som täcker 3,1 miljoner anslutna personer. Omkring 40 000 personer deltar årligen i någon form av omställningsstöd.

Avtalen har slutits mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och gör uppsägningar enklare. Samtidigt får de uppsagda ofta ekonomisk ersättning. Den kan vara av två sorter. Antingen ett fast avgångsvederlag eller ett ekonomiskt komplement till a-kassan.

Finansieringen sker genom att parterna avsätter en del av lönesumman till en gemensam stiftelse. För arbetstagare under 40 år ger omställningsavtalen vanligen sämre ekonomiskt skydd, men rätt till coachning och stöd.

Läs mer

Mer information om omställningsavtalen hittar du här