Fråga facket Fråga facket

Falska F-skattare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Antalet personer med F-skatt och FA-skatt har ökat kraftigt. När det gäller F-skattare ökade antalet med en kvarts miljon mellan 2007 och 2017 till den nuvarande nivån på 685 000 personer. Även antalet FA-skattare växte snabbt under perioden till 332 000 personer 2017. Totalt sett är det med andra ord omkring en miljon personer som antingen har F-skatt eller FA-skatt.

Falska F-skattare

Den absoluta lejonparten av F-skattarna är företagare på heltid eller deltid. Personer som kombinerar företagande med anställning kallas ofta just för kombinerare. En mindre grupp av F- och FA-skattarna har blivit egenföretagare mot sin vilja. Det kan handla om arbetsgivare som säger upp personal men erbjuder dem att fortsätta att utföra samma arbetsuppgifter som företagare. Det har förekommit i bland annat åkeribranschen. För den enskilde innebär detta sämre trygghet. En anställd är garanterad fortsatt arbete, åtminstone så länge som anställningen varar. En egenföretagare har inga sådana garantier. Det kan också handla om skattebrott. En anställd betalar A-skatt och en egenföretagare F-skatt. Om den juridiska statusen är falsk blir även inbetalningarna av skatt felaktiga. Detta fenomen kallas för falska F-skattare.

Falska F-skattare är särskilt vanliga inom branscher som transport-, bygg-, musik- och frisörbranschen. Ingen vet dock exakt hur vanligt fenomenet är. En förklaring är troligen att de flesta inte vill avslöja att de tvingats bli falska F-skattare av rädsla för att förlora jobbet.

Den offentliga utredningen ”F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor”, SOU 2018:49, har undersökt fenomenet med falska F-skattare. I ett remissvar till utredningen konstaterar LO att falska F-skattare blir utnyttjade. LO föreslår därför lagändringar för att få bort de falska F-skattarna, däribland att det ska bli lättare att återkalla godkännande om F- och FA-skatt.

Ordförklaringar

F-skatt, FA-skatt och kombinatör: Skatteverket kan godkänna att en person får skatta som företagare, då får personen en F-skattsedel och kallas i vardagligt tal för F-skattare. En del vill vara både företagare och anställd. Då kan Skatteverket ge godkännande för FA-skatt. Då kan personen både skatta som företagare och som anställd. En sådan person kallas för FA-skattare. En person som både är företagare och har en eller flera anställningar brukar även kallas för kombinatör.