Fråga facket Fråga facket

Förändringar av arbetets innehåll - globaliseringen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetslivet omstruktureras konstant, det leder också till förändringar av arbetsmiljö och av arbetets innehåll. En av orsakerna är globaliseringen. Globaliseringen är inget nytt, men den tar sig ständigt nya uttryck.

En stor förändring under de senaste 20 åren är att flera länder, framför allt i Asien, som tidigare främst varit råvaruexporter i dag är världsledande när det gäller att exportera industri- och konsumtionsvaror. Särskilt viktigt i sammanhanget är förstås Kina, men det handlar om många fler länder, däribland Indien, Indonesien, Brasilien och under senare år även en del länder i Afrika. Flera av de nya industriländerna har dessutom utvecklats teknologiskt. Det teknologiska glappet mellan de gamla och de nya industriländerna är litet och när det gäller vissa varor helt upphävt.

De globala produktionskedjorna har också blivit alltmer komplexa där olika delkomponenter tas fram i olika delar av världen. Även i fattiga länder kan det finnas öar, ofta i form av industriparker och ekonomiska frizoner, där det bedrivs en avancerad produktion.

Ägandet allt mer globalt

Den globalt integrerade ekonomin har blivit alltmer betydelsefull. Arbetskraften i den globalt integrerade ekonomin, det vill säga arbetstagare som producerar varor och tjänster för en global marknad, har vuxit från 1,5 miljarder till närmare 3 miljarder personer.

Ytterligare en förändring är att ägandet har blivit mer globalt. Svenska företag är i hög grad verksamma utanför Sverige, men allt fler i Sverige är också anställda av företag med huvudkontor utanför Sverige. Detta gäller inte bara industriproduktion, utan även serviceföretag, företag som utför arbete på entreprenad åt stat, kommun samt bemanningsföretag.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En konsekvens av globaliseringens nya fas är att konkurrensen har ökat inom nästan alla områden av arbetslivet, men i synnerhet inom låglönesektorn. Globaliseringen, där både företagens och arbetskraftens rörlighet har ökat, innebär större risker för arbetsmiljödumpning. En sådan dumpning innebär att företag med dålig arbetsmiljö slår ut företag med bättre arbetsmiljö. För att motverka detta krävs facklig organisering, kollektivavtal och utbildade skyddsombud.

Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också ansvarig för att de anställda ska kunna utföra sina jobb utan risk för olyckor eller ohälsa. Två viktiga verktyg för att uppnå detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården.