Fråga facket Fråga facket

Helgjobb, nattjobb, skiftjobb och obekväma arbetstider


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Av alla anställda på arbetsmarknaden arbetar 62 procent enbart dagtid (06-18) och vardagar. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän. 46 procent av arbetarna arbetar enbart dagtid och vardagar jämfört med 73 procent bland tjänstemän.

Skillnaden är också stor mellan kvinnor och män i arbetaryrken. Bland arbetare är det endast 36 procent av kvinnorna som bara jobbar dagtid och vardagar jämfört med 53 procent bland män i arbetaryrken. Motsvarande skillnad finns inte mellan kvinnor och män i tjänstemannajobb.

Skiftjobb vanligt inom industrin och vården

En orsak till att fler arbetare än tjänstemän arbetar på helger och obekväma arbetstider är att betydligt fler har skiftjobb. Skiftjobb är särskilt vanligt inom industrin och vården. Skiftjobb ger en ökad risk för sömnproblem, övervikt, mag- och tarmbesvär samt hjärt- och kärlsjukdomar. Även rullande schema, ofta kallat turlistearbete, kan skapa ohälsa. Risken för ohälsa förstärks om schemat inte är fixerat och arbetstagaren inte vet hur hen ska jobba framöver. Risken förstärks också om de lediga dagarna inte är utspridda utan koncentrerade till några få långledigheter.

Tid för återhämtning

För att motverka ohälsa vid skiftjobb och turlistearbete är det avgörande med tid för återhämtning. Det gäller i synnerhet vid återkommande nattskift och när dygnsrytmen blir störd. Inom äldreomsorgen har Kommunal drivit kravet att nattpassen ska vara något längre, 10 timmar istället för 8, för att de anställda istället ska få fler dagars vila mellan nattpassen och därmed mer tid för återhämtning. I Västsverige har därför Kommunal protesterat när arbetsgivaren tvärtom ville korta passen mot att de anställda arbetade fler nätter. Till Kommunalarbetaren gjorde Anna Skarsjö, aktiv i Kommunal, följande kommentar: ”Att arbeta natt gör människor sjuka, du förkortar din livstid med tio år. Man behöver flera dagar på sig för återhämtning.”

Fakta

Det är LO-grupperna som oftast jobbar obekväma tider och natt. Därför har LO-grupperna störst behov av barnomsorg på kvälls- och nattid. LO kräver att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma arbetstider.

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal

Tidningen Arbetet visar i en tabell hur OB-ersättningen beräknas inom olika kollektivavtal och vilka nivåer ersättningen ligger på. Nivåer och beräkningsmodeller kan ingå som delar i en avtalsrörelse och utvecklas i takt med att verksamheternas behov förändras.