Fråga facket Fråga facket

Makt och arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En skadlig arbetsmiljö är en organisatorisk fråga:

  • Om arbetstagare tvingas stressa, då är arbetsplatsen organiserad på fel sätt.
  • Om arbetstagaren tvingas att utföra skadliga lyft eller inte kan skydda sig från frätande kemikalier, då är arbetsplatsen organiserad på fel sätt.
  • Om arbetsplatsen präglas av trakasserier och mobbning, då är arbetsplatsen organiserad på fel sätt.

En osund organisation beror ofta på att arbetstagarna har för lite makt

Arbetsplatsens organisation är en maktfråga. En osund organisation beror ofta på att arbetstagarna har för lite makt över verksamhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det kan bero på att chefen eller arbetsledaren inte fått mandat eller resurser att åtgärda arbetsmiljörisker. Då har arbetsgivaren organiserat en centraliserad makt, långt från alla anställda på arbetsplatsen, både arbetstagarna och deras närmaste chef.

Starka fack bidrar till sunda arbetsplatser

För att skapa sunda och friska arbetsplatser behövs starka fackliga organisationer. Avgörande är att det också finns fackklubbar på arbetsplatsen som kan företräda de anställdas intressen.

Dålig arbetsmiljö och skadlig arbetsorganisation drabbar enskilda individer, men lösningen är att arbetstagare agerar tillsammans, att förbättringarna framställs som en gemensam fråga. Avgörande är också att arbetskamrater sluter upp och stötar den de utsett till skyddsombud. Just därför behövs starka fackföreningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.

LO Play: Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper. 16 oktober 2018.