Fråga facket Fråga facket

Ofrivilliga deltider


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Av alla som är sysselsatta i Sverige har var fjärde ett deltidsjobb, det visar LOs rapport om anställningsformer. Men deltidsarbete är inte lika vanligt inom alla grupper. I särklass vanligast är det med deltidsarbete bland kvinnor i arbetaryrken. Bland dem arbetar 53 procent deltid. Det kan jämföras med män i arbetaryrken, där 17 procent jobbar deltid.

  • Bland tjänstemän är det mer ovanligt med deltidsjobb. Bland dem jobbar 29 procent av kvinnorna och endast 11 procent av männen deltid.
  • Andelen som jobbar deltid varierar också mellan olika branscher. Klart vanligast är deltiderna inom detaljhandeln, där arbetar 67 procent av de anställda deltid. Även inom hotell- och restaurang, vård och omsorg samt sociala tjänster (i synnerhet inom hemtjänsten) är det särskilt vanligt med deltider.
  • Tre orsaker till att anställda jobbar deltid dominerar: att heltidsjobb saknas, att den anställda tar hand om barn och att hen studerar.
  • Bland arbetare är det 36 procent som anger att de arbetar deltid därför att arbetsgivaren inte erbjuder arbete på heltid. Motsvarande siffra är mindre än hälften för tjänstemän.

Hyvling av tjänster

Slutsatsen är att många anställda ofrivilligt arbetar deltid. Det leder till ekonomisk fattigdom, men också till att dessa anställda inte kan engagera sig i arbetsplatsen på det sätt som de själva önskar.

Ett allt vanligare sätt att tvinga fram ofrivilliga deltider är när arbetsgivare hyvlar tjänsterna. Det innebär att arbetsgivare omvandlar många heltidstjänster till deltidstjänster. För att kunna hyvla tjänsterna måste arbetsgivaren först förhandla med de fackliga organisationerna. Sådana förhandlingar om hyvling förekommer oftast inom handeln och andra delar av tjänstesektorn.