Fråga facket Fråga facket

Osund konkurrens och arbetsmiljödumping


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Social dumping innebär att arbetsgivaren försummar arbetstagarens sociala rättigheter på jobbet, som att betala sociala avgifter, se till att de anställda är försäkrade, följer arbetsrätten, har kollektivavtal, avsätter pengar till tjänstepension och tar sitt arbetsmiljöansvar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Arbetstagarna utnyttjas för att ge företaget mer vinst och orättvist konkurrera med de företag som sköter sig.

Den arbetsgivare som ägnar sig åt arbetsmiljödumping och inte är med i en arbetsgivarorganisation och har kollektivavtal är även mer benägen att motarbeta facklig organisering och arbetstagarnas skyddsombud (som har rätt att kalla in Arbetsmiljöverket på inspektion).

Systematiskt arbete mot osund konkurrens

Regeringen har uppmärksammat problemen med att osund konkurrens ökar ojämlikheten på svensk arbetsmarknad och konkurrerar ut de arbetsgivare som följer gällande regler och normer. Därför har regeringen gett åtta myndigheter ett gemensamt uppdrag att samverka i ett systematiskt arbete med att upptäcka och motarbeta osund konkurrens. Förutom Arbetsmiljöverket, som samordnar uppdraget, ingår Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet har redan börjat och fortgår under år 2019 för att vara fullt utbyggt år 2020. Även arbetsgivarorganisationer och fackförbund samarbetar med myndigheterna i arbetet med sund konkurrens på svensk arbetsmarknad, i linje med den svenska modellen.

Sund konkurrens med kollektivavtal och fackklubbar

LO och LO-förbunden är engagerade i arbetet med att få bort osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Ett verktyg är kollektivavtal och aktiva fackliga klubbar som följer att arbetsgivaren efterlever rådande avtal och lagar. Andra metoder är krav på leverantörsansvar, det vill säga att en huvudleverantör ska ta ansvar även för villkoren hos underleverantörer. Ytterligare metoder är olika former av uppförandekoder som företag ska efterleva. I rapporten Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden pekar LO på en del av dessa metoder.