Fråga facket Fråga facket

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukdom i kommuner och landsting


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Antalet långa sjukfall med psykiska diagnoser har också ökat sedan år 2009. Särskilt vanligt är att personer i så kallade kontaktyrken drabbas av psykisk ohälsa:

  • Under år 2015 låg psykiska diagnoser bakom 46 procent av kvinnors sjukfall och 41 procent av männens sjukfall.
  • Psykiska diagnoser är vanligast inom yrkesgruppen socialt arbete och utgör där 68 procent av kvinnornas diagnoser.
  • Reaktioner på svår stress är den vanligaste formen av psykisk diagnos som leder till långa sjukfall. Andra diagnoser är förstämningssyndrom (depression) och ångestsyndrom.