Fråga facket Fråga facket

Sannolikheten att bli uppsagd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Arbetsmarknaden behöver ständigt förnyas. Ny teknologi och globalisering driver på förändringen. Utan omställningar skulle arbetslivet stagnera. Det betyder också att många arbetstagare behöver utbilda sig och byta jobb. Samtidigt behöver arbetstagare känna trygghet, både för att utveckla den egna arbetsplatsen och för att våga vidareutbilda sig. En grundval för en framgångsrik politik för arbetsmarknaden är att kombinera omställning och trygghet.

Hög omsättning av jobb

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är stor jämfört med många andra länder. Den statliga långtidsutredningen försökte för tio år sedan beräkna omsättningen av jobb. Den visade att de nyskapade jobben årligen utgjorde 11 procent av alla jobb medan 10 procent av jobben försvann. Det betyder att omsättningen av jobb var drygt 20 procent varje år. I dag har förmodligen omsättningen ökat ännu mer. I Sverige har sysselsättningen fortsatt att öka, men varje år varslas mellan 40 000 och 50 000 personer om uppsägning, varav ungefär två tredjedelar av uppsägningarna verkställs.

Omsättningen i arbetslivet är samtidigt olika stor inom olika branscher. Branscher med särskilt stor omsättning är bygg, handel och privata företag med undantag av tillverkningsindustrin.

Trygghet i förändring 

För att skapa trygghet åt arbetstagare när arbetslivet förändras behövs tre saker: fortbildning, en a-kassa som ger ett rejält skydd och aktiva åtgärder för arbetslösa. Utan sådana åtgärder riskerar omställningen av arbetslivet att skapa stress, ohälsa och otrygghet.