Fråga facket Fråga facket

Trygghet i jobbet skapar glädje


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Trygghet i anställningen bidrar till lust och glädje i arbetet. Trygga jobb skapar också en större tillit på arbetsplatsen, både mellan kolleger och mellan anställda och arbetsgivare. Störst trygghet upplever de som har en fast anställning, det vill säga en så kallad tillsvidareanställning. Det visar bland annat ett just avslutat forskningsprojekt, QuinnE, som bedrivits i flera EU-länder och där sociologer från Lund deltagit.

Tillfälligt anställda är lättare att byta ut än att utbilda

Om de som jobbar på en arbetsplats är fast anställda blir det också en angelägenhet för arbetsgivaren att satsa på att höja de anställdas kompetens. Om de anställda tvärtom har tillfälliga jobb blir det möjligt för arbetsgivaren att byta ut personalen i stället för att utbilda dem som redan är anställda.

Anställda med trygga jobb tar initiativ till förbättringar

Forskningsprojektet QuinnE visar också att trygga anställningar främjar innovationer i arbetslivet. Det gäller särskilt innovationer som förbättrar organisation och processer på arbetsplatsen. Forskningen påvisar en stark samvariation mellan trygga jobb och att de anställda tar initiativ till förbättringar på arbetsplatsen. Sambandet är starkt och gäller i alla länder och inom alla branscher. En hög andel arbetstagare med fast anställning är med andra ord något som gynnar företags produktivitet och konkurrensförmåga.

LO Play: Innovation och arbetskvalité - vad krävs för att lyckas? 

Det internationella forskningsprojektet Quality of jobs and innovation generated employment outcomes (QuInnE) har sedan 2015 bedrivit forskning i sju europeiska länder för att undersöka hur innovation, arbetskvalitet och anställningsform samspelar. Forskningsstudien har även tittat på samspelets inverkan på social integration och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Resultatet av studien presenteras av Chris Mathieu, docent i organisations- och arbetssociologi, Lunds universitet. 28 november 2018.