Fråga facket Fråga facket

Tyvärr har fler jobb blivit otrygga


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Dessvärre går utvecklingen i fel riktning vad gäller tryggheten i anställningarna. En utredning från LO visar att två tendenser är tydliga:

  • Det sker en långsam men tydlig ökning av andelen som har ett tillfälligt och otryggt arbete.
  • Av dem som har ett tillfälligt och otryggt arbete ökar andelen som har särskilt otrygga jobb.

Tillfälliga och otrygga arbeten kan emellertid innebära många olika saker. I vissa fall är det osäkert om anställningen får fortsätta, i andra fall om när och var den anställde ska arbeta eller vilken inkomst jobbet kommer att ge. På sidorna här intill gör vi en granskning av följande former av osäkra jobb:

  • Anställning under en begränsad tid.
  • Ofrivilliga deltider.
  • Delade turer.
  • Bemanningsanställningar.
  • Ofrivilliga F-skattare och egna företagare.
  • Otrygga gig-jobb.
  • Sannolikheten för att bli uppsagd.