Fråga facket Fråga facket

Unga arbetstagare drabbas oftare av ångestsyndrom och skadar ofta fingrar och händer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

I rapporten Unga i arbetslivet - långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall utgiven av AFA Försäkring (2018) konstateras att i åldersgruppen 16-29 år är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Det finns samtidigt en skillnad jämfört med alla arbetstagare när det gäller typen av psykisk diagnos. Unga har en högre andel ”ångestsyndrom” jämfört med arbetstagare i åldern 30-64 år, men en lägre andel med diagnosen ”reaktion på svår stress”.

Sämre riskmedvetenhet bland unga arbetstagare

I vissa yrken är det också vanligt med fysiska skador bland unga arbetstagare. En förklaring kan vara att unga arbetstagare har en sämre riskmedvetenhet. Särskilt vanligt är det att unga män skadas inom bygg och industri och unga kvinnor inom försäljning inom handel och restauranger och storkök. En annan förklaring kan vara att många inom dessa branscher har osäkra och tillfälliga jobb och att de inte fått en introduktion till arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner. Enligt arbetsmiljölagen ska alla nyanställda få en sådan introduktion.

AFA-Försäkring har också i en särskild rapport granskat arbetsmiljön för unga arbetstagare i industri och byggbranschen (2018). De centrala slutsatserna är:

  • Maskin för bearbetning är den vanligaste skadeorsaken.
  • Handhållna verktyg är den näst vanligaste skadeorsaken.
  • Unga mellan 16 och 25 år har en dubbelt så hög andel skuren av kniv jämfört med övriga åldersgrupper.
  • Medicinsk invaliditet är vanligt förekommande vid dessa tre typer av skador.
  • Skador på fingrar och händer är de vanligaste olyckorna.
  • Unga mellan 16 och 25 år har en något högre skaderisk per 1 000 anställda än äldre.