Fråga facket Fråga facket

Effektiva marknader för högre tillväxtbana - en undersökning av LO-ekonomerna

Denna skrift handlar om av- och omreglering av marknader för varor och tjänster i Sverige under främst 1990-talet. Skriften har författats av LO-ekonomen Monika Itri-Arvidsson. Slutsatsen i rapporten är att utvecklingen på en rad marknader inneburit ökad produktivitet, men att de positiva effekterna inte tillräckligt tillfaller konsumenterna i form av lägre priser. Samtidigt har sysselsättningen minskat i flera av de branscher som omreglerats.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning