Fråga facket Fråga facket

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Välfärd Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Det är inte rimligt att några få tar emot den överväldigande majoriteten medan andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar i en sammanställning hur nyanlända tas emot i landets skolor.Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samarbetsprojekt för ökad likvärdighet

Sammanställningen Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? har tagits fram inom ramen för LOs, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets gemensamma samarbetsprojekt Ge alla elever samma chans. 

Se seminarium i LO Play om rapporten. 

Projektet syftar till att lyfta frågor om hur likvärdigheten i den svenska skolan kan stärkas. Se även rapporten Friskoleurval med segregation som resultat.