Fråga facket Fråga facket

Fuskande företag får frodas i Sverige

Arbetsmarknad LO: Snarare regel än undantag i flera branscher enligt ny undersökning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 5 juli 2022

DEBATT. Under de senaste decennierna har Moderaterna med anhang velat skapa en ny spelplan på svensk arbetsmarknad. Ivern att avreglera välfärden och införa liberala regler för arbetskraftsinvandring har varit en direkt grogrund för oseriösa eller direkt kriminella arbetsgivare. De utnyttjar människor för att kunna sätta ett lägre pris och få högre vinster. Högerreformerna har blivit en grogrund för organiserad brottslighet.De senaste åren har ansträngningarna ökat för att motverka arbetslivskriminaliteten. Insikten har ökat hos politiker och viktiga steg har tagits. Det är bra.
Men LO kan med en ny rapport visa att det som gjorts är långt ifrån tillräckligt. I rapporten ”Arbetslivskriminalitet – kampen för ordning och reda” har vi gett Novus i uppdrag att intervjua yrkesverksamma i fyra utsatta branscher, bygg/anläggning, transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst.

1 011 intervjuer har genomförts och det är tydligt att mer behövs göras. Undersökningen visar att:
 - Drygt var fjärde har det senaste året stött på personer i sin bransch som de vet utnyttjas.
- Tre av tio menar att det är vanligt förekommande att företag i deras bransch medvetet bryter mot arbetsmiljöregler.
- Över hälften anser att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart nio procent menar att det minskat.
- Nästan tre av tio är orolig för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet kommer att påverka dem negativt, med exempelvis sämre arbetsvillkor.
- En tydlig bild av en dold arbetsmarknad där fusk och utnyttjande är regel snarare än undantag. Så kan vi inte ha det.
- Sverige ska ha en arbetsmarknad med ordning och reda. Det ska råda goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, oavsett vem du är eller i vilken bransch du jobbar i.
- Det är inte en tillfällighet att det ser ut så här. Det handlar om politiska beslut som tagits under en längre period som urgröpt tryggheten på den svenska arbetsmarknaden. Politiska beslut som fått arbetslivskriminaliteten att slå rot.

För att förändra dagens spelplan krävs fyra centrala åtgärder:
- Det ska aldrig löna sig att utnyttja arbetstagare. Fler oseriösa arbetsgivare behöver dömas för de brott de utsätter anställda för.
- Stärk arbetsmiljön. Regionala skyddsombud arbetar för att alla arbetstagare har en god, säker och trygg arbetsmiljö. De är också ofta de som först upptäcker fusk. De behöver utökad tillträdesrätt på arbetsplatserna.
- Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Reglerna för arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt för att stödja arbetstagaren. Arbetsmarknadsprövningen bör återinföras. Arbetstillstånd ska bara omfatta heltidsjobb.
 - Inte en enda krona till skumraskföretag. Varje år upphandlas för nästan 800 miljarder kronor. Med dagens regelverk vinner ofta skumraskföretag upphandlingar då de erbjuder lägsta pris. Kostnaden bärs framförallt av arbetare som får dumpad arbetsmiljö och sämre arbetsvillkor. Inför en huvudregel om max två led av underentreprenörer. Inrätta en ”svart-lista” för oseriösa arbetsgivare.

Moderaterna talar gärna om skuggsamhället som ska bekämpas men ställer sig sällan bakom förslag som faktiskt löser problemen. LO:s råd är, ha självkritik och ta av skygglapparna. Utvecklingen har skett framför näsan på er. Att sjösätta system utan att faktiskt förstå dess effekter har varit naivt. Värden som fri företagsamhet och regelförenklingar har gått före arbetares välmående. Vi hoppas att våra förslag kan hjälpa er med en omprövning.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande