Fråga facket Fråga facket

Gemensamma krav inför Avtal 2017

Arbetsmarknad LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2017 utgör ett steg i förverkligandet av målen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning