Fråga facket Fråga facket

Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar

Facklig utbildning Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar togs fram under studieträffen Vidareutbildning för studieaktiva (VISA) 2013. Det är en överenskommelse mellan LO, LO-distrikten, ABF och LO-förbunden om tvärfackliga utbildningar. Skriften är kortfattad och handlar om målsättningar, ansvar, roller och att tvärfackliga utbildningar måste utvärderas och följas upp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning