Fråga facket Fråga facket

Guide för rättvis handel

Internationellt Den här guiden handlar om de verktyg som finns för att göra dagens globala handel rättvis. I guiden finns tips och idéer om vad vi kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Läs mer här om internationella regelverk, hållbart företagande, uppförandekoder, globala ramavtal samt upphandling, påverkan och konsumtion. Guiden ges ut av LO, TCO och Saco via den gemensamma fackliga biståndsorganisationen Union to Union.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alla kan vi göra något för att skapa en hållbar värld med schysta villkor för alla arbetstagare. Foto: IndustriALL Global Union

Alla har vi en roll att spela

För en rättvis handel och en hållbar produktion globalt behöver fler engagera sig.

  • När stater inte tar sitt ansvar måste företag se till att deras produktion inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Konsumenter, både privatpersoner och upphandlare, måste också efterfråga schysta varor.
  • Fackföreningar kan teckna kollektivavtal om arbetsvillkor och löner för arbetstagarna i fabrikerna, men också påverka multinationella företagsledningar och politiker att bli bättre på att ta ansvar.
  • Media måste uppmärksamma när rättigheter kränks. 
  • Medborgare och olika organisationer kan ställa krav på sina regeringar att verka för förändring av de globala maktförhållandena.

Alla kan vi göra något för att skapa en hållbar värld med schysta villkor för alla arbetstagare.

Guide för rättvis handel (pdf)