Fråga facket Fråga facket

Hjälp fler än de rika att klara priskrisen

Skattesänkningar för höginkomsttagare löser inte Sveriges problem. LO vill se en ekonomisk politik för vanligt folk som stärker familjernas privatekonomi, skriver Susanna Gideonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen 24 augusti 2023

Nu samlas regeringen snart på Harpsund för att äta kräftor och för att sätta ramarna för höstens statsbudget. Deras utmaningar är gigantiska. Ekonomin krymper och arbetslösheten stiger när bostadsbyggandet kraschar, välfärden tvingas till nedskärningar och vanligt folk pressas av rusande priser och räntor. Sverige och svenska arbetare befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Livsmedelspriserna fortsätter att stiga, matjättarna fortsätter festen. Räntan fortsätter att tynga hushållen, medan bankerna täljer guld.

Två av tre LO-förbundsmedlemmar är oroliga över sin egen ekonomi, tre av fyra av de med barn. Många tvingas ta av besparingar eller ta dyra konsumtionslån för att klara löpande utgifter.
Även om statsbudgeten till stor del ännu är okänd pekar det mesta på att lejonparten av budgetutrymmet kommer att vigas åt skattesänkningar för de med allra högst inkomster. Förslag om 15 miljarder i sänkt inkomstskatt har skickats ut på remiss. En chef med 100 000 kronor i månadslön får med det förslaget minst 1 250 kronor i månaden i sänkt skatt. En arbetare med 25 000 kronor i månadslön får 84 kronor. Den som råkat bli sjuk eller arbetslös får ingenting. Skattesänkningar för höginkomsttagare löser inte Sveriges problem. Vi behöver en annan inriktning. LO vill se en ekonomisk politik för vanligt folk som stärker familjernas privatekonomi. Vi vill investera i jobb, välfärd och bostadsbyggande.

Bekämpa kostnadskrisen.
Inflationen måste bromsas, men inte med nedskärningar. Sätt i stället press på aktörerna som skor sig på prisökningarna – banker, dagligvaruhandel och energibolag. Jättar som Swedbank, Ica och Axfood behöver inte högre vinster. Öka investeringarna i energiförsörjning, pausa uppräkningen av bränsleskatterna, sänk barnomsorgsavgifter och höj barnbidraget med 450 kronor.

Satsa på omställning och utbildning.
Arbetslösheten bedöms nu börja öka. Samtidigt är det stor brist på yrkeskunnig arbetskraft. Staten måste ta sitt ansvar och hjälpa fler till en relevant yrkesutbildning. Överenskommelsen om omställning mellan staten och parterna måste hedras av regeringen. CSN behöver tillföras resurser så att de kan behandla alla ansökningar om omställningsstudiestödet. I dag tvingas tusentals svenskar tacka nej till utbildning bara för regeringens anslag är för snåla. Det är skandal.

Stoppa slakten av vård, skola och omsorg.
Inflationen har slagit hårt mot ekonomin i kommuner och regioner. Tusentals undersköterskor, barnskötare, lärare och andra medarbetare i välfärden kommer att sägas upp om inte statens bidrag till välfärden höjs med upp mot 30 miljarder kronor för 2024. Alla tillskott som är mindre än det är en nedskärning jämfört med dagens nivå.

Rädda bostadsbyggandet.
Antalet påbörjade bostäder har på två år gått från 70 000 till drygt 20 000. Det är inte bara ett problem för byggnadsarbetarna och byggföretagen. Dagens byggtakt är långt sämre än vad som krävs för att bygga bort bostadsbristen. Stigande räntor och svaga balansräkningar gör att allt mindre privat kapital investeras. Staten behöver kliva in med kapital för att hålla bostadsinvesteringarna under armarna. Ett kreditprogram till bostadsproduktion måste sjösättas snarast möjligt.

Avskaffa karensavdraget.
Karensavdraget är en orättvis klasslagstiftning som också ökar smittspridningen. Miljoner löntagare kan inte jobba småsjuka hemma. Varannan LO-medlem tvingas nu gå till jobbet sjuka för att de inte har råd att vara hemma.

Regeringen ger de rika så de klarar priskrisen bäst. Men de som behöver stöd, vanligt folk som jobbar hårt för att få vardagen att gå ihop lämnas i sticket. Vi hoppas att regeringen tar chansen att motbevisa oss.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande