Fråga facket Fråga facket

”Hög tid att ge arbetstagarna ett verkligt skydd vid arbetsskada”

Ingen ska behöva skadas i eller bli sjuk av arbetet på grund av en dålig arbetsmiljö. Ändå händer det alltför ofta, skriver företrädare för LO, TCO, Saco och LO-TCO Rättskydd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 15 september 2023

Hittills i år har 32 arbetstagare dött i arbetsolyckor. Antalet arbetsskador går också upp igen, efter en nedgång under pandemin. 2022 anmälde över 35 000 arbetstagare att de drabbats av arbetsolycka med sjukfrånvaro som följd och ca 16 600 anmälde en arbetssjukdom.

Om du drabbas av en arbetsskada kan du drabbas dubbelt. Förutom att skadan påverkar din hälsa och livskvalitet, kan du förlora inkomst. Kanske behöver arbetstiden minskas eller så behöver du byta arbete och arbetsuppgifter. Eller så kan du inte arbeta alls. Du kan då ha rätt till en ekonomisk ersättning för inkomstförlusten i form av en livränta.

Vår äldsta socialförsäkring
Arbetsskadeförsäkringen är vår äldsta socialförsäkring vars syfte är att kompensera arbetstagare för den högre risk man löper för att skadas i arbetet. Om Försäkringskassan beviljar dig livränta kan du även ha rätt till kompletterande ersättning från kollektivavtalade försäkringar som nära nog kan ge dig full täckning för din förlorade inkomst. Sedan 2005 har antalet beslut om beviljad livränta minskat med hela 88 procent. År 2005 beviljades drygt 7 000 personer livränta. Motsvarande antal år 2020 var ca 1 000. Det är en dramatisk försämring. I den bästa av världar skulle utvecklingen bero på en förbättrad arbetsmiljö. Men tyvärr hittar vi inte förklaringen där.

Höga trösklar i systemet
En förklaring är de höga trösklar som finns i systemet. Det finns många hinder på vägen för den som skadats i arbetet. De krav som ställs för att du över huvud taget ska kvalificera dig för en prövning om din skada är orsakad av ditt arbete och därefter svårigheter att bevisa sambandet mellan arbete och skada. Det är ett väldigt komplicerat regelverk som är svårt att reda ut för enskilda. Fackförbunden driver arbetsskadeärenden åt sina medlemmar, antingen själva eller genom LO-TCO Rättsskydd. Det kan handla om höga summor. Förra året utverkade Rättskyddet hela 12 miljoner kronor till en enskild medlem som skadat sig i sitt arbete. Men med dagens höga trösklar har försäkringen blivit nära på irrelevant. Att arbeta ska inte behöva innebära en stor risk att förlora inkomst om olyckan är framme. Det är därför vi har en arbetsskadeförsäkring.

Hög tid att stärka skyddet för arbetstagare
Över tid har flera utredningar gjorts för att få till stånd förbättringar i arbetsskadeförsäkringen utan att något har hänt. Det är hög tid nu att stärka skyddet för arbetstagare som drabbas av en arbetsskada. Arbetsskadeutredningen har gjort en översyn av arbetsskadeförsäkringen och lagt fram förslag som syftar  till att stärka försäkringen (SOU 2023:53). Förslagen överlämnades till regeringen den 14 september. Utredningen föreslår flera förbättringar bland annat att grundkraven för att kunna beviljas livränta ska förenklas. Ett sådant krav är varaktighetskravet, som idag innebär ett krav på att nedsättningen av arbetsförmågan för en person som råkat ut för en arbetsskada kan antas bestå i minst ett år framåt i tiden. Något som inte alltid är helt enkelt att belägga, särskilt vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Utredningen föreslår nu att kravet ska sänkas till 180 dagar.

Förslag steg i rätt riktning
Arbetsskadeutredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Regering och riksdag behöver gå vidare med utredningens förslag. I ett samhälle där arbetstagare riskerar att skadas eller bli sjuk av sitt arbete och där vi samtidigt förväntas arbeta längre behöver vi en arbetsskadeförsäkring som säkerställer ett verkligt skydd. Det är Sveriges arbetstagare värda.

Lena Maier Söderberg, VD och chefsjurist LO-TCO Rättsskydd A
Tina Nordling, ombudsman LO
Mikael Dubois, utredare TCO
Karin Fristedt, utredare Saco